بوسیله نظر می رسد اوضاع زیاد بی قراری بخاطر مأموریت آرتمیس، مأموریت سرنشین دار ناسا بخاطر بازگشت به ماهخوب پیش نمی رود. قصر سفید، ناسا را مأمور کرده است تا سال ۲۰۲۴ این پروگرام را نظریه کند؛ بااین حال مشکلات بودجه و عیب های فنی همچنان پیاده شدن قاعده نحو این سازمان بود دارد.

هنوز مشخص نیستناسامی تواند تنها تو چهار سال ونیم به خشکی امدن تمام چالش های ی، مالی و فنی پیروز شود و این برنامه را عملی کند یا خیر. به گفته ی رایان واتکینز، دانشمند قمری مؤسسه ی علوم سیاره ای:اگر همه چیز خوب پیش برود، می نبوغ موانع را پیاده شدن زد؛ اما باید همه ی عوامل دست به دست هم دهند.

رهبران ناسا باید در مورد چگونگی پیشرفت مأموریت آرتمیس، خواهر دوقلوی آپولو (آرتمیس داخل اساطیر یونان خواهر دوقلوی آپولو است) تصمیم های کلیدی بگیرند. راکت ناسا برای فرستادن آدم بوسیله اعماق فضا هنوز آماده تراشیدن و پس از پایانبرنامه ی آپولو درون ۱۹۷۲ هیچ سطح نشین قمری جدیدی نیز توسعه داده نشده است. علاوه بر این کنگره بودجه ی ناسا را کنترل می کند و به دید می رسد علاقه ای به تخصیص بودجه برای مأموریت های ماه ندارد.ناسا از زمان عاقبت دستور کار ی آپولو در سال ۱۹۷۲ تاکنون، هیچ سطح نشین قمری دیگری ترقی نداده است

ناسا برای بزمین نشستن به شعار بلندپروازانه اش تلاش می کنند، در همین حین چین برای ارسال فضانورد به ماه تا اواسط ۲۰۳۰ آماده می شود. گره طی خانه دادن سال گذشته، مجموعه ای از مأموریت های بدون سرنشین ماه را با موفقیت به پایان رسانده است و در ماه ژانویه کاوشگر چانگ ای ۴ را به نشانی نخستین فضاپیمای ساخت دست انسان در نیم ی پنهان ماه فرود آورد.مقاله های مرتبط:چرا ست تو ماه خطرناک است؟آیا ناسا می تواند تا ۵ سال آینده بوسیله ماه بازگردد؟

بوسیله گفته ی مقام های چینی چهار مأموریت رباتیک دیگر برای ارسال به ماه دستور کار ریزی شده اند که با چانگ ای ۵ شروع می شوند. چانگ ای ۵ فراغت است تو ماه دسامبر به ماه برود و سنگ و مقبره این قمر را به زمین بازگرداند. براساس پیش بینی پژوهشگران قمری این مأموریت ها آزمایش های علمی را پیاده سازی و شالوده ای برای فرستادن انسان به ماه فراهم می کنند. کریستوف بیشل، پژوهشگر مؤسسه ی قانون و ت گذاری فضایی در لندن می گوید: در دو دهه ی آینده، تماشایی فرود فضانوردان چینی روی سطح ماه خواهیم بود.»دستیار از سایرین

ناسا برای بازگشت به ماه به دنبال واگذاری یک مجموعه وظایف مهم بوسیله شرکای تجاری است. این وظایف محتوی آزمایش های متخصص و علمی پرواز به سطح ماه و حاضر کردن شالوده ای برای مأموریت سرنشین دار نهایی است. درون ماه مه، راه اندازی فضایی از امضای قرارداد با سه همکاری خبر عدالت که با سطح نشین های رباتیک، ۱۴ آزمایش را درون سطح ماه عمل خواهند عدالت.

یکی از راه اندازی ها، Orbit Beyond در نیوجرسی است که در سه گانه ماهه ی ثالث ۲۰۲۰، سطح نشینی را به دریای ایمبریوم ماه ارسال خواهد کرد. به گفته ی جان مورس، سرپرست علمی Orbit Beyond در نشست منابع فضایی داخل گلدن کلرادو، این کاوشگر حامل چند ابزار ناسا ازجمله ابزاری برای نظارت بر سطح پرتوهای کیهانی است که فضانوردان در معرض آن قرار می گیرند. آزمایش های نظارت به خشکی امدن اشعه قبلا هم در مأموریت هایی مثل چانگ ای ۴ انجام شده اند.دریای ایمبریوم میزبان آزمایش های ناسا بخاطر اندازه گیری استاندارد پرتوهای فضایی خواهد بود تاکنون هیچ کدام از سطح نشین های پیشنهادی بخاطر مأموریت بازگشت به ماه، ساخته، آزمایش یا پرتاب نشده اند

طی چند سال آینده، ناسا مأموریت های بیشتری را به شریک شدن های خصوصی واگذار خواهد کرد. این کاوشگرها بوسیله نرم کردن پیچیده برنده می شوند و با مدل برداری های رباتیک از حجر های ماه و نظارت پهلو موقعیت های فرود مأموریت های سرنشین دار بوسیله اوج خود می رسند.

تو همین حال، ناسا برنامه ی ترقی ی اسپیس لانچ سیستم (SLS)، راکت وزین خویشتن و کپسول مسافربری اوریون را به پیش می برد که فضانوردان را به اعماق فضا حمل خواهند کرد. راکت SLS و اوریون هردو مقیاس هایی بازطراحی شده ی از نسخه های ابتدایی ای محسوب می شوند که ناسا بخاطر ارسال فضانوردان به مأموریتی سیارکی و پس ازآن مریخ درحال کار روی آن ها حیات. اولین آزمایش بدون سرنشین خیساندن کپسول و راکت برای میانه ی ۲۰۲۰ زما بندی شده است و به نظر نمی رسد که مقدماتی آزمایش سرنشین دار نیز پیش از آغاز ۲۰۲۲ انجام شود.برنامه ی فرود

مبصر ترین چالش ناسا درون تقلا برای بازگشت بوسیله ماه پس از پرتاب با اوریون با SLS، ساخت سطح نشین اهمیت است که بتواند فضانوردان را بوسیله سطح ماه برساند. شرکت های تجاری چنین سطح نشینی را روی کاغذ طراحی کرده اند که یکی از آن ها بلو مون (Blue Moon)، سطح نشین ساخت بلو ارجین است. سطح نشین دیگر به لاکهید مارتین علاقه دارد که با اقتباس از سطح نشین فونیکس که سال ۲۰۰۸ روی مریخ فرود آمد، طراحی شده است؛ ولی هیچ کدام از این وسایل نقلیه ی فضایی تاکنون ساخته، آزمایش خواه پرتاب نشده اند.

از طرفی مدل سازی گیت وی (Gateway)، گیرایی مداری ماه نیز هنوز نامشخص است. براساس طرح ناسا، آرتمیس از این پایگاه به نشانی سکویی بخاطر قدم گذاشتن به سطح ماه استعمال می بطی ء. این پروژه، بازسازی یکی از پروگرام های ناتمام ناسا است که راحتی بود به نشانی بخشی از طرح سال ۲۰۱۳ برای ارسال فضانوردان به سیارکی در معاشرت زمین انجام شود.

در ماه مه، ناسا از طرح سودا اولین حصه گیت وی از شریک Maxar Technologies در وست مینیستر کلورادو اطلاع داد. این بخش، ماژولی برای ارجاع کارمایه و پیشرانه است؛ ولی هنوز مشخص نیست که دیگر مدخل های رله قمری ناسا از کجا خواهند آمد و تا چه حد تیره خواهند حیات. این موسسه تنها جزئیاتی را در مورد نحوه ی شریک سطح نشین های عاری سرنشین، پروازهای سرنشین دار و گیت وی با یکدیگر و پیشبرد این طرح ها در چهار سال ونیم آینده منتشر کرده است. به گفته ی توماس زوربوخن، سرپرست واحد علمی ناسا:توفیق این طرح ها مستم شریک شدن تمام بخش ها با سرعت فراز است و سهام داران متعدد در میزان این سرعت نقش دارند. البته باید احتمال خطا را هم در نظر گرفت.شریک هایی قرین Blue Origin سطح نشین هایی را نقشه کشی کرده اند که هنوز به پرواز درنیامده اند مشکلات و چالش های دیپلماتیک

دنده که بودجه ی ناسا را کنترل می کند، کمی نسبت بوسیله مأموریت بازگشت به ماه بی میل است. در کتاب ۲۵ ژوئن، مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها، لایحه ی هزینه ی ۲۰۲۰ ناسا را پسند کرد که تو آن، التماس مأموریت آرتمیس نادیده گرفته شده حیات. بااین حال، سنای دامن کنترل جمهوری خواهان هنوز باید درون تک بودجه ی پیشنهادی سال ۲۰۲۰ ازجمله درخواست ناسا برای تأمین مالی آرتمیس تصمیم گیری بطی ء.

کشمکش های کامل با دنده بر قانون تأمین مالی، تقلا های ترامپ برای بازگشت بوسیله ماه را بر باد می دهد. طرحی که جورج بوش پدر در سال ۱۹۸۹ پیشنهاد داد، هرگز نتوانست رأی دنده را ستاندن کند؛ و پروگرام ای که جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد، توسط باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ رد شد؛ اما بعد از آن در سال ۲۰۱۱ برنامه ی توسعه ی راکت SLS را آغاز کرد که ترامپ امروزه مشیت کاربرد از آن را دارد.کشمکش های تمام با کنگره بر عادت تأمین مالی، تلاش های ترامپ برای بازگشت به ماه را بر باد می دهد

ترامپ شروع پیشنهاد ارسال فضانوردان به ماه را در سال ۲۰۱۷ مطرح کرد و درون عرض چند ماه، ناسا اعلام کرد تا سال ۲۰۲۸ بوسیله این کمال مطلوب خواهد رسید؛ ولی ابتدای امسال، ترامپ سال ۲۰۲۴ را به عنوان ضرب العجل پروگرام ی آرتمیس تعیین کرد. به عقیده ی جیم برایدنستاین، مدیر ناسا، این زود برای پایان دادن به تغار های ی بین رئیس جمهوران کنار سر بازگشت به ماه تعیین شده است. درصورتی که ترامپ مرحله دیگر برنده بازی انتخابات آتی شود، تا ژانویه ی ۲۰۲۵ پیاده شدن سرکار باقی خواهد ماند؛ بدین معنی که فرود پیاده شدن سطح ماه حداقل ازنظر تئوری در دوروبر ی ریاست جمهوری او موافقت خواهد افتاد.

بوسیله گفته ی تیسل مویر هارمونی، تاریخ شناس فضایی و سرپرست موزه ملی هوافضای اسمیتسونین داخل واشنگتن دی سی، تقریبا همه چیز در مورد آرتمیس با آپولو متفاوت است. جان اف کندی، مهتر جمهور وقت آمریکا درون سال ۱۹۶۱، برنامه ی فرود بر ماه را به عنوان راهی برای تثبیت موضع ایالات متحده بوسیله عنوان ابرقدرت جهانی خواستار شد و هر دو کانون نمایندگان و سنا نیز از همان ابتدا از این هدف پشتیبانی کردند. هارمونی می گوید:این نوع دستور کار ها به شدت پرهزینه و وابسته به اختیارات ی هستند. درگذشته هر دو گروه جمهوری یا و دموکرات به پروگرام ی آپولو تعلق مند بودند. صرف کردن نظر از اینکه ترامپ بتواند حمایت های لازم برای این برنامه را جذب کند، خروجی آرتمیس هم بیش مهم خواهد بود.

چین هم با موانع مختلفی برای فرستادن مردم به ماه روبه رو است. چین فضانوردان را به آزمایشگاه های فضایی در مدار پائین زمین سفیر و به دنبال تکمیل یک ایستگاه فضایی تا سال ۲۰۲۲ است، ولی هیچگاه امتحان ای بخاطر فرستادن انسان به فضاهای دورتر که نیازمند فضاپیما و فناوری فرود پیشرفته لطافت است، ندارد. به گفته ی بیشل، بزرگ ترین چالش این کشور احتمالا توسعه ی راکت ارزان برای ارسال مردم به اعماق محیط است.بیشتر بخوانید:چرا ست داخل ماه خطرناک است؟ناسا اطلس ای شگفت انگیز از سیاره های فراخورشیدی شناخته شده منتشر کرداستفاده از کامپیوتر قدیمی پروژه آپولو بخاطر استخراج بیت کوینآزمایش موفقیت آمیز سیستم خروج اضطراری کپسول اوریون ناساآیا با یک تلفن همراه امروزی می توان انسان را روی ماه فرود آورد؟

لینکسیس فناوری تشخیص حرکت را بدون باطراوت اسباب جانبی بوسیله روترهایش افزودن کرد

سامسونگ و آزمایش اندروید 10 روی گلکسی نوت 9

تهییج مغز درون علاج افسردگی اکید موثر است

ی ,های ,ناسا ,سال ,سطح ,مأموریت ,به ماه ,سطح نشین ,را به ,گفته ی ,سطح ماه ,برای بازگشت بوسیله ,خواهر دوقلوی آپولو

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تیکت فلای انتصاب بیتوته وبلاگ شخصی کیارش ملکی پروپوزال معماری هارمونیک تریدر فروش دوره های قانون جذب در اصفهان teamkala و نراهُ قریبا خواص میوه ها